Angervaksa kasvukohatüüp

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: mulla suurest niiskusesisaldusest tingitud selle kerge haavatavuse tõttu tuleks raied (v.a valgustusraie) teha kas külmal või põuasel perioodil. Noorendike hooldamiste ja harvendusraiega saab soodustada kuuse teket. Mulla vähese filtratsiooniv

Asukohad Eesti kaardi peal