Sinilille kasvukohatuup

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: mulla muud omadused, v.a sobivus juurepessu arenguks, on head okaspuude, eriti lehise kasvatamiseks. Juurepessu tõttu tuleb selles tüübis kasvatada okas-leht-segametsi ja vältida kuusekultuuridest kõigi lehtpuude (kask, tamm) väljaraiumist valgustusraiel ja esmaharvendusel. Juurepessunakkuse vältimiseks tuleb okaspuistutes harvendusraied teha külm

Asukohad Eesti kaardi peal