Kastikuloo kasvukohatuup

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: mullakihi suurema tüseduse ja aluspae suurema lõhenemise ja lagunemise tõttu võrreldes leesikaloo tüübiga on siin võimalik männi-kuuse segapuistute kasvatamine. Põlenguoht on suur. Uuenemine männiga on halb, kuuse uuendust tekib rohkem, kuid mänd on peapuuli

Asukohad Eesti kaardi peal