Sambliku kasvukohatüüp

Arumetsad > Nõmmemetsad

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: mulla kuivusest tulenevad peamised hädad: mänd uueneb ja kasvab halvasti, põlenguoht on väga suur, sest alustaimestik on kergesti süttiv. Metsa tuleb uuendada turbe-raietega (nt veerraiega, lank E-W-suunaline, laius puistu kõrgusega võrdne, ca 15…17 m) ja kuivusega kaasneva uuendusriski vältimiseks ka kultiveerimisega. Kultuurid tuleb kevadel rajada väga vara istutamisega, Lõuna-Eestis pohla-sambliku alltüübis (IV

Asukohad Eesti kaardi peal