Jänesekapsa kasvukohatuup

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused. Õnnetuseks kattuvad raiestikud sageli haava juurevõsastikuga, kus teisi puuliike on raske uuendada. Raiestikud tuleks uuendada okaspuudega: pohla-jänesekapsa alltüüp männi või lehise istutamisega, mustika-jänesekapsa ja naadi-jänesekapsa alltüüp kuuse istutamisega, kuid kasvatada tuleks okas-lehtsegapuistuid pms arukase seguga. Okaspuukultuurides on väga oluline kultu

Asukohad Eesti kaardi peal