Jänesekapsa Mustika

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: kuigi gleistunud leetunud mullal kasvavad hästi kask ja haab, peaks see kasvukohatüüp olema peamiselt okas

Asukohad Eesti kaardi peal