Karusambla Mustika

Rakenduslik Info

Metsa majandamise iseärasused: kuivenduste mõju karusambla tüübi puistute tootlikkusele on olnud väike, kuivendamine on otstarbekas ulatuses, mis on vajalik metsad

Asukohad Eesti kaardi peal