Kuivendatud Siirdesoo kasvukohatüüp

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: uuendamisel ja hooldusraietel tuleb soodustada männi teket ja kasvu. Harvendusraiel raiuda välja halva tüvega (kõverad, harulised)

Asukohad Eesti kaardi peal