Leesikaloo kasvukohatuup

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: mullakihi väga väikese tüseduse ja kuivuse tõttu on suuri raskusi metsa uuendumisel ja männikultuuride rajamisel ning männinoorendike kasv on väga aeglane, lisaks on suur tuleoh

Asukohad Eesti kaardi peal