Sõnajala kasvukohatüüp

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: raied tuleb teha külmunud maaga. Raielanke ümbritsevad kraavid peaksid normaalselt töötama, sest uuendusraie järel tõuseb

Asukohad Eesti kaardi peal