Jänesekapsa kõdusoo

Rakenduslik Info

Metsamajandamise iseärasused: jänesekapsa-kõdusoo tüüpi võib nimetada metsanduslikuks pärand-koosluseks, sest see metsamaa on saadud soode kuivendamise tulemusena. Vältida tuleb tuule tegevust soodustavaid võtteid ja taassoostumist. Viimase vältimiseks tuleb kuivendussüsteeme hoida töötava-tena. Raied tuleks teha külmunud mullaga. Raiestikud tuleks kultiveerida ja metsakultuurid korralikult hooldada. Viimases osas on peaprobleemiks kõrge ja lops

Asukohad Eesti kaardi peal